Digwyddiad lansio Parc Cenedlaethol Trefol Cymru

Tachwedd 6

Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd

Mae’r rhaglen hon yn un dros dro ac yn destun newid

}

09:00 - 09:30

Cofrestru, coffi

}

09:30 - 10:30

}

10:30 - 11:00

Trafodaeth banel ryngweithiol​:
Dan Raven-Ellison (Dinas Parc Cenedlaethol Llundain)
Fran Rolfe (Cyfoeth Naturiol Cymru)
Dr David Llewellyn (cyn-arwein am Parc y Cymoedd)

}

11:00 - 11:15

Torri am goffi a rhwydweithio

}

11:15 - 12:00

Gwneud iddo digwydd
Bydd cynrychiolwyr yn symud i un o sawl grŵp gyda’r nod o adeiladu màs critigol o fomentwm ar gyfer ardaloedd trefol penodol yng Nghymru

}

12:00 - 12:30

Camau nesa
Pob grŵp i adrodd ar eu huchelgais i greu symudiadau ar gyfer Ardaloedd Trefol Cenedlaethol. Geiriau olaf gan Dan Raven-Ellison

}

12:30

Diwedd