Roedd lansiad 6 mis Tachwedd o gysyniad National Park City ar gyfer Cymru yn llwyddiant ysgubol, yn anad dim oherwydd cyfraniad anhygoel Dan Raven-Ellison o Barc Cenedlaethol Llundain.

Dechreuodd y digwyddiad gyda disgrifiad awr o hyd o broses esblygiad Dinas Genedlaethol Parc Llundain, ac yna sesiwn Holi ac Ateb lle ymunodd Dan â Fran Rolfe (Cyfoeth Naturiol Cymru) a Dai Llewellyn (Blaengad).

Yn y sesiwn nesaf rhannwyd y grŵp o 30+ o bobl yn ardaloedd daearyddol Abertawe, y Cymoedd a Chaerdydd, i feddwl am y camau pendant nesaf ar gyfer datblygu Dinasoedd Parciau Cenedlaethol ledled Cymru.

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi datblygiad National Park City Swansea, cysylltwch â Fran Rolfe
  • Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi datblygiad National Park City Caerdydd, cysylltwch ag Ellen Rose-Jones
  • Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi datblygiad Parc Rhanbarthol Trefol y Cymoedd, cysylltwch â David Clubb a fydd yn darparu’r manylion cyswllt perthnasol

Os hoffech chi weld dinasoedd neu drefi eraill yng Nghymru yn ymgymryd â chysyniad y Ddinas Genedlaethol / Parc Trefol, cysylltwch â David Clubb a fydd yn ceisio eich pwyntio i’r cyfeiriad cywir.

Dilynwch adborth y digwyddiad at #WalesNP.